Przetarg nieograniczony na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Odpowiedź na pytania

Informacja o treści złożonych ofert

Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu zapisane zostały w formacie *.pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików *.pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe dostępny pod linkiem.

Archiwa opublikowane na stronach internetowych Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu spakowane zostały w formacie *.zip programem 7zip.
Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Oprogramowanie 7zip.

Scroll Up