Pomiar umundurowania

Pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych odbędzie się w dniach:
 •   19.07.2022 r  w godzinach 10.00 – 17.00,
•    20.07.2022 r. w godzinach  9.00 – 15.00,
•    21.07.2022 r. w godzinach  9.00 – 13.00.

Obecność  kandydata obowiązkowa!

Koszt umundurowania:
•    Dziewczęta – 990 zł za komplet,
•    Chłopcy – 965 zł za komplet.Płatność  winna być dokonana gotówką w dniu pomiarów.

Istnieje możliwość płatności w ratach:
I rata:
•    dziewczęta 640 zł, płatna w dniu pomiaru. 19,20,21. 07. 2022 r.,
•    chłopcy 615  zł, płatna w dniu pomiaru 19,20,21. 07. 2022 r.                                                                                    
II rata:                                                                                                
•   dziewczęta 350 zł, płatna w dniu wydawania munduru,                                                   ,
•   chłopcy 350 zł, płatna w dniu wydawania munduru.

Scroll Up