Odbiór świadectw maturalnych

5 lipca 2016 r. (wtorek) od godziny 11:00 – wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego.

Scroll Up