Pomiar umundurowania

Pomiary uczniów będą dokonywane na miejscu w Szkole przez przedstawicieli firmy Pasmanteria Usługi Krawieckie Danuta Kustusz w terminie od 3 do 5 lipca 20l5 r.

3 lipca 2015r. – piątek – w godz. 14:00 – 18:00

4 lipca 2015r. – sobota – w godz. 9:00 – 16:00

5 lipca 2015r. – niedziela – w godz. 9:00 – 12:00

 

Koszt umundurowania:

Umundurowanie Damskie – 750 zł,

Umundurowanie Męskie – 727 zł.

 

Należności z tytułu pierwszej wpłaty zostaną przekazane firmie Pasmanteria Usługi Krawieckie Danuta Kustosz:

I rata:

gotówką w dniu pomiarów od 3 do 5 lipca 20l5 r. lub na konto firmy w terminie
do 08.07.2015 r. indywidualnie przez każdego ucznia w kwocie:

umundurowanie damskie – 450 zł,

umundurowanie męskie – 427 zł.

II rata:

na konto firmy Pasmanteria Usługi Krawieckie Danuta Kustusz w terminie do dnia
10 sierpnia 20l5 r. w kwocie 300 zł.

Nr konta bankowego

35 8351 0003 0022 6817 2000 0010

Tytułem: Imię, Nazwisko, Klasa ucznia

Bank Spółdzielczy Rumia

Pasmanteria Usługi Krawieckie ul. Sobieskiego 14a 84-230 Rumia

Scroll Up