Informacja dla rodziców i uczniów klas I

Rodzice i uczniowie klas I
01.09.2023 r. uczniowie  klas I w roku szkolnym 2023/24 spotkanie Rodziców i uczniów klas pierwszych z dyrekcją  
i wychowawcami szkoły:

godz. 12:00 –  klasa I technik logistyk A i B,
godz. 12:30 –  klasa I technik mechanik okrętowy,
godz. 13:00 –  klasa I technik nawigator morski,
godz. 13:30 –  klasa I technik elektroautomatyk okrętowy.

Internat czynny dla uczniów klas I od piątku 01.09.2023 r. (piątek) od godziny 10:00.

Stołówka dla uczniów czynna od 4.09.2023 r. od śniadania.

Odbiór mundurów 01.09.2023 r. od godz. 10:00.

 

O godzinie 15:30 w świetlicy internatu odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klas I zakwaterowanych w internacie z Kierownikiem Internatu.

Scroll Up