Pomiar umundurowania

Pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych odbędzie się w dniach:
 •   17.07.2023 r  w godzinach 14.00 – 18.00,
•    18.07.2023 r. w godzinach  9.00 – 16.00,
•    19.07.2023 r. w godzinach  9.00 – 14.00.

Obecność  kandydata obowiązkowa!

Koszt umundurowania:
•    Dziewczęta – 1100 zł za komplet,
•    Chłopcy – 1070 zł za komplet.
Płatność  winna być dokonana gotówką w dniu pomiarów.

Istnieje możliwość płatności w ratach:
I rata:
•    dziewczęta 700 zł, płatna w dniu pomiaru. 17,18,19. 07. 2023 r.,
•    chłopcy 670  zł, płatna w dniu pomiaru 17,18,19. 07. 2023 r.                                                                                    
II rata:                                                                                               
•   dziewczęta 400 zł, płatna w dniu wydawania munduru,                                                   ,
•   chłopcy 400 zł, płatna w dniu wydawania munduru.

Scroll Up