Egzamin zawodowy styczeń 2021 r.

UWAGA Absolwenci Szkoły:

deklaracje do egzaminu zawodowego w styczniu 2022 r. – należy złożyć

do 15 września 2021 r.

Scroll Up