Podziękowania

Z końcem sierpnia  2021 roku przechodzi na emeryturę  Pan Krzysztof Wejkowski.  Serdecznie dziękujemy za 40 lat pracy zawodowej, a w szczególności za  21 Lat poświęconych naszej szkole. Dziękujemy za pogodę ducha, oddanie pracy i kompetencje. Przez lata pracy w naszej szkole wychował Pan wielu światłych mechaników okrętowych.  Szczególnie dziękujemy za sumienne sprawowanie obowiązków dydaktycznych i wychowawczych. Pana uczniowie wyróżniająco zdawali egzaminy dyplomowe.

Nadto dziękujemy za wiele lat pracy w Radzie Rodziców,  w czasie kiedy Uczniem naszej szkoły był Pana Syn.

Na czas zasłużonego wypoczynku  życzymy wielu podróży, wspaniałych książek, krzepkiego zdrowia, radości z realizowanych pasji. Niezmiennie –  ludzkiej życzliwości. Radości z wnuków. Dobra dla świata i od świata. Dziękujemy.

Scroll Up