Odbiór świadectw maturalnych, informacji o wynikach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy odnieśli sukces maturalny 🙂

Świadectwa maturalne, informacje o wynikach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 09:00-13:00.

Informacje dla absolwentów uprawnionych do zdawania egzaminu poprawkowego.

Scroll Up