Rozdanie świadectw maturalnych, informacji o uzyskanych wynikach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla Absolwentów 2021 r. i przystępujących do egzaminu ponownie

dnia 5 lipca 2021 r. o godz. 10:00.

Scroll Up