Pomiar umundurowania

Pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych odbędzie się w dniach:
 •   22.07.2021 r  w godzinach 10.00 – 18.00,
•    23.07.2021 r. w godzinach  9.00 – 16.00,
•    24.07.2021 r. w godzinach  9.00 – 13.00.

Obecność  kandydata obowiązkowa!

Koszt umundurowania:
•    Dziewczęta – 875 zł za komplet,
•    Chłopcy – 850 zł za komplet.
Płatność  winna być dokonana gotówką w dniu pomiarów.
Istnieje możliwość płatności w ratach:
I rata:
•    dziewczęta 500 zł, płatna w dniu pomiaru 22,23,24. 07. 2021 r.,
•    chłopcy 500 zł, płatna w dniu pomiaru 22,23,24. 07. 2021 r.                                                                                    
II rata:                                                                                                
•   dziewczęta 375 zł, płatna w dniu wydawania munduru,                                                   ,
•   chłopcy 350 zł, płatna w dniu wydawania munduru.

Scroll Up