Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Emilii i Jakuba

1 grudnia 2017 roku w koszalińskiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów przyznanych przez Prezesa Rady Ministrów panią premier Beatę Szydło. Nagrodzonych zostało 66 uczniów z  powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, świdwińskiego, wałeckiego oraz miasta Koszalin. W tym znakomitym gronie znalazło się aż dwóch naszych uczniów. Gospodarz uroczystości, Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Robert Stępień oraz Dyrektor Delegatury Radca Generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pan Paweł Michalak wręczyli dyplomy Emilii Tokarskiej z IIIN i Jakubowi Wilkoszowi z IIL.

Serdecznie gratulujemy!!!

Scroll Up