Lekcja Wolności

Dnia 4 czerwca w rocznicę przeprowadzonych dwadzieścia pięć lat temu wyborów do parlamentu odbyła się Lekcja Wolności. Uczniowie z klasy III logistycznej: Natalia Zaborowska, Monika Dylewska
Igor Kiepiela, Maria Goldyszewicz, Paulina Hobszta wykonali serię prezentacji dotyczących wydarzeń z czerwca 1989 roku oraz poprzedzających je obrad Okrągłego Stołu. Uczniowie postarali się , aby ich prace jak najrzetelniej oddawały entuzjazm i atmosferę przeprowadzonych pierwszych w powojennej Polsce wolnych wyborów parlamentarnych.

Dnia 4 czerwca w rocznicę przeprowadzonych dwadzieścia pięć lat temu wyborów do parlamentu odbyła się Lekcja Wolności

O oprawę muzyczną Lekcji Wolności zadbał Dariusz Suwada z klasy I Na.

Dnia 4 czerwca w rocznicę przeprowadzonych dwadzieścia pięć lat temu wyborów do parlamentu odbyła się Lekcja Wolności

Projekt koordynowały: Joanna Bednarska i Joanna Turajska

Scroll Up