Egzamin na żeglarza jachtowego

Pierwszy egzamin na żeglarza jachtowego w roku szkolnym 2017/2018 już za nami. Uczniowie klas drugich i trzecich, którzy swój wolny czas poświęcali na żeglowanie mieli możliwość przystąpić do tego egzaminu. Egzamin był przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, składał się z dwóch części. Teoretycznej – pisemnego testu. Część praktyczna odbyła się na naszym niezawodnym Modraczku II. Prognozy pogody były odstraszające, ale dla przyszłych żeglarzy zaświeciło słońce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom uzyskania prawa do otrzymania patentu żeglarza jachtowego! Patent żeglarski jest dokumentem, który uprawnia do prowadzenia jachtów po wodach śródlądowych oraz morskich. Jest on konieczny, jeśli chce się poruszać chociażby po mazurskich jeziorach, ponieważ bez okazania patentu sprzęt żeglarski nie zostanie wypożyczony.

Scroll Up