Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 06. 10. 2017 roku uczniowie klas pierwszych ZSM im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, o kierunkach technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski oraz technik logistyk,  wzięli udział w ceremonii ślubowania i przyjęcia ich w poczet społeczności szkolnej. Przemarsz uczestników wydarzenia ulicami miasta wraz z Dyrektorem – Lechem Pieczyńskim, Wicedyrektor – Joanną Hudziak, Wicedyrektor – Jolantą Żbikowską, nauczycielami, wychowawcami, Rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi, prowadzony był przez Kompanię Honorową szkoły do Bazyliki konkatedralnej.

Tam odbyła się msza celebrowana przez księdza Biskupa Pomocniczego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Krzysztofa Włodarczyka w intencji bohaterów uroczystości. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy święta pasowania na ucznia ZSM w Kołobrzegu udali się na miejsce ślubowania – do Portu Jachtowego Mariny Solnej. W trakcie uroczystości – na ręce Pana Dyrektora Lecha Pieczyńskiego – Pan Starosta Kołobrzeski, Tomasz Tamborski, symbolicznie  przekazał czek o wartości  200. 000 złotych, a Polska Żegluga Bałtycka w osobach – Pan Prezes Zarządu PŻB S.A. Piotr Redmerski oraz Członek Zarządu PŻB S.A. Andrzej Wróblewski sumę 12. 000 złotych na zakup Nowego Symulatora Mechanicznego dla ZSM w Kołobrzegu. Pasowanie uczniów klas pierwszych uświetnił pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej nagrodzony gromkimi brawami. Wszystkim obecnym dziękujemy  za uczestnictwo w tym pięknym i ważnym dniu, a uczniom życzymy powodzenia i samych sukcesów!

Scroll Up