Akademia Oszczędzania – warsztaty

8 czerwca przedstawiciele klas III L i II L brali udział w warsztatach „Odpowiedzialni za przyszłe pokolenia – Akademia Oszczędzania Pieniędzy”, które odbyły się w ramach IV Forum Ekologicznego. Szkolenie w formie warsztatów dotyczących zarządzania budżetem domowym i planowania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem zachowań proekologicznych, prowadzili pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego. Po zakończeniu warsztatów odbył się konkurs. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie klasy III L Wojciech Grochowski i Kacper Sławiński, którzy w zaciętej rywalizacji zdobyli II miejsce.

Scroll Up