II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych

W dniu 6 kwietnia 2017 Instytut Geografii i Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadził II Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół średnich, których profil nauczania związany jest z żeglugą morską i śródlądową, hydrotechniką i melioracjami. Patronat nad imprezą głównie pełnił Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Pan Marek Gróbarczyk.

Na finał konkursu do Bydgoszczy przybyło 32 uczniów z pięciu szkół o profilu związanym z żeglugą. Otwarcie odbyło się w Bibliotece Głównej UKW. Słowo wstępne wygłosił JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jacek Woźny oraz Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki prof. dr hab. Zygmunt Babiński.

Jury konkursu stanowili: prof. dr. hab. Zygmunt Babiński – przewodniczący (UKW), Edward Ossowski (Prezes Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o.), Łukasz Pieron (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej), Jerzy Słomiński (Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy), Stanisław Wroński (Pełnomocnik Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Dróg Wodnych), dr hab. Zbigniew Podgórski (Dyrektor IG UKW).

Naszą szkołę reprezentowali: Emilia Tokarska, Oktawian Gwizdał, Kacper Czarnecki, Dominik Anklewicz. Po etapie pisemnym, do ścisłego finału – etapu ustnego, awansowało 10 uczniów.  W gronie Laureatów II Olimpiady znalazła się: Emilia Tokarska, która ostatecznie uzyskała miejsce VI-X.

Gratulacje!

Scroll Up