Niebezpieczeństwa w wirtualnym świecie

Dnia 16.03.2017 r. w internacie odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu z Wydziału ds. Prewencji Kryminalnej i Patologii Nieletnich p. D. Kolasińskim. Policjant omówił zagrożenia związane ze zjawiskiem „cyberprzemocy”, czyli przemocy z użyciem nowych technologii. Do takich działań zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w sieci. Młodzi ludzie poznali narzędzia prawne, które umożliwiają ochronę przed tym zjawiskiem oraz jaka jest przewidziana odpowiedzialność prawna za popełnienie tego typu czynów. Celem spotkania było także uświadamianie młodzieży nt. zagrożeń i niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażeni w wirtualnym świecie.

Scroll Up