VII Powiatowy Amatorski Turniej Bilardowy Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych Miasta Kołobrzeg

Dnia l8 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu na terenie internatu odbył się VII Powiatowy Amatorski Turniej Bilardowy Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych Miasta Kołobrzeg. W odpowiedzi na wysłane wcześniej zaproszenia wraz z regulaminem i kartami zgłoszeń do udziału w turnieju zgłosiło się 10 zawodników z pięciu szkół ponadgimnazjalnych powiatu kołobrzeskiego oraz 6 zawodników reprezentujących 3 gimnazja miasta Kołobrzeg. Turniej rozpoczął się o godz. 9.00. uroczystym powitaniem uczestników przez panią dyrektor Jolantę Żbikowską i naczelnika wydziału oświaty w starostwie powiatowym pana Janusza Kilińskiego oraz krótkim przypomnieniem najważniejszych zasad gry. Następnie przystąpiono do losowania gdyż turniej odbywał się systemem pucharowym, finały zaś systemem „każdy z każdym”. Po ustaleniu kolejności gier rozpoczęto rywalizację. Rozgrywki odbywały się jednocześnie na dwóch stołach pod okiem wychowawców internatu Waldemara Skawińskiego i Michała Szmyta w roli sędziów. Dla zawodników oczekujących na swoją kolej przygotowano skromny słodki poczęstunek i napoje, a na świetlicy stół do tenisa stołowego, piłkarzyki. W wyniku rozgrywek zwycięzcą turnieju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych został Maciej Bielecki z Zespołu Szkół nr 2, na drugim miejscu Patryk Nowak z Zespołu Szkół Morskich, na trzecim Bartosz Kwaśniewicz z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Mikołaj Hukowski z Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy, drugie miejsce zajął Kacper Walczak z tego samego gimnazjum, trzecie natomiast Jakub Bednarski z Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Z. Herberta. Za pierwsze trzy miejsca uczestnicy otrzymali puchary kije bilardowe, nagrody, słodycze oraz dyplomy, za kolejne miejsca zawodnicy otrzymali słodki upominek i pamiątkowy dyplom.  Turniej zakończył się około godz. 14:00 wręczeniem pucharów nagród i dyplomów. Turniej sfinansowany był z dotacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i był jednym z różnorodnych zajęć i programów profilaktycznych dla uczniów, których łączna kwota na rok 2016 wyniosła 6 tys. zł.

Michał Szmyt

Fot: A. Hajdamowicz i P. Bartczak.

Scroll Up