„Bezpieczna Szkoła” z ZORD

Szkoła nasza od kilku lat realizuje program edukacyjno-wychowawczy „Bezpieczna Szkoła” a w tym kultura bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Programem tym obejmujemy uczniów klas III. Są to uczniowie świeżo po uzyskaniu prawa jazdy i rozpoczynający przygodę użytkowników ruchu drogowego. W realizacji tych przedsięwzięć szkoła współpracuje z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koszalinie oraz Powiatową Komendą Policji W Kołobrzegu. W ramach realizacji tego programu w dniu 16 czerwca w oparciu o specjalistów i wyposażenie z ZORD Koszalin, została przeprowadzona kolejna edycja zajęć z profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem zaprezentowano uczniom zachowania w trakcie zdarzeń drogowych z wykorzystaniem symulatora dachowania oraz symulatora zachowania po spożyciu alkoholu tzw. alkogogli. Zajęcia te ukierunkowano na pokazanie konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa ich skuteczności a także przedstawiono wpływ innych luźno rozmieszczanych pakunków w pojeździe (butelki, puszki z piciem). Symulator alkogogle symulował widzenie po spożyciu alkoholu. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w tych przedsięwzięciami, a z rozmów kuluarowych dało się zauważyć zrozumienie prezentowanego problemu.

Scroll Up