Przekazanie sprzętu nawigacyjnego

W dniu 22 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybakow i Marynarzy dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Pan Tomasz Bobin przekazał szkole następujący sprzęt:
* radar MD – 3600,
* odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych,
* wiatromierz z wiatrowskazem SW – 51.
Darowizna wzbogaci sprzęt dydaktyczny przeznaczony do kształcenia uczniów klas nawigacyjnych.

Przekazanie sprzętu nawigacyjnego

Scroll Up