VI Powiatowy Amatorski Turniej Bilardowy Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych Miasta Kołobrzeg

Dnia 27 listopada 2015 roku w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu na terenie internatu odbył się IV Powiatowy Amatorski Turniej Bilardowy Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych Miasta Kołobrzeg. W odpowiedzi na wysłane wcześniej zaproszenia wraz z regulaminem i kartami zgłoszeń do udziału w turnieju zgłosiło się 14 zawodników z siedmiu szkół ponadgimnazjalnych powiatu kołobrzeskiego oraz 8 zawodników reprezentujących 4 gimnazja miasta Kołobrzeg.

VI Powiatowy Amatorski Turniej Bilardowy Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych Miasta Kołobrzeg

Turniej rozpoczął się o godz. 9.00. uroczystym powitaniem uczestników przez panią dyrektor Jolantę Żbikowską i wicestarostę panią  Helenę Rudzis-Gruchałę oraz krótkim przypomnieniem najważniejszych zasad gry. Następnie przystąpiono do losowania gdyż turniej odbywał się systemem pucharowym. Po ustaleniu kolejności gier rozpoczęto rywalizację. Rozgrywki odbywały się jednocześnie na dwóch stołach pod okiem wychowawców internatu Waldemara Skawińskiego i Michała Szmyta w roli sędziów. Dla zawodników oczekujących na swoją kolej przygotowano skromny słodki poczęstunek i napoje, a na świetlicy stół do tenisa stołowego, piłkarzyki. Turniej przebiegał w miłej atmosferze z zachowaniem zasad zdrowej rywalizacji. W wyniku rozgrywek zwycięzcą turnieju w kategorii szkół ponadgimnazjalnych został Szymon Siamburski z Zespołu Szkół Morskich, na drugim miejscu Radosław Mittelsztädt z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza , na trzecim Przemysław Borowski z Zespołu Szkół Morskich. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Mikołaj Hukowski z Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy, drugie miejsce zajął Kevin Kmiecik ze Społecznego Gimnazjum w Radzikowie , trzecie natomiast  Patryk Lewandowski również ze Społecznego Gimnazjum w Radzikowie. Za pierwsze trzy miejsca uczestnicy otrzymali puchary kije bilardowe, plecaki, słodycze oraz dyplomy, za kolejne miejsca zawodnicy  otrzymali latarki, okulary pływackie, etui na telefon oraz każdy uczestnik turnieju otrzymał słodki upominek i pamiątkowy dyplom.  Turniej zakończył się około godz. 14..00 wręczeniem pucharów nagród i dyplomów. Turniej sfinansowany był z dotacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych i był jednym z różnorodnych zajęć i programów profilaktycznych dla uczniów, których łączna kwota na rok 2015 wyniosła 7 tysięcy złotych.

                                    Michał Szmyt

Scroll Up