Zachodnie miasto studenckie

9 listopada 2015 r. delegacja naszej szkolnej gazetki „Ortodroma” – Paulina Bachorowska, Agata Krzyżaniak, Mariola Sasin i prof. Elżbieta Puc, bladym świtem – 06.26, wyruszyła do niemieckiego miasta Greifswald. Organizatorem wyjazdu był „Kurier Szczeciński” wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zachodnie miasto studenckie

Pierwotnie mieliśmy zwiedzić Instytut Fizyki Plazmy w Greifswaldzie prowadzony przez Instytut Maxa Plancka, w którym mieści się reaktor termojądrowy Wendelstein 7-X i trwają prace nad budową sztucznego słońca. Z powodów jednak niezależnych od organizatorów nie mogliśmy zwiedzić Instytutu, co będzie możliwe w kwietniu przyszłego roku.

Aby nie odwoływać wyjazdu, organizatorzy zmodyfikowali plan naszej podróży i zwiedziliśmy ponad 50-tysięczne miasto Greifswald, w którym mieści się najstarszy w obszarze nadbałtyckim Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta. Studiujący tu młodzi ludzie, reprezentują około 100 krajów. Tę różnorodność mogliśmy obserwować podczas obiadu w nowoczesnej mensie studenckiej. Zwiedziliśmy również Instytut Slawistyki, w którym spotkaliśmy się z doktorem Markiem Fiałkiem i studentami slawistyki, podczas którego dowiedzieliśmy się o organizowanym tu festiwalu „polenmARkT”. Ma on na celu wspieranie wymiany kulturowej między sąsiadującymi ze sobą państwami – Polską i Niemcami.

Byliśmy także w starej części uniwersyteckiej oraz w karcerze, do którego trafiali niesforni studenci.

Wykładowcy i studenci, z którymi mieliśmy możliwość spotkania się, gorąco zapraszali do zainteresowania się studiami w Greifswaldzie, mieście, które słynie nie tylko z tego, że urodził się tu i wychował romantyczny malarz Caspar David Friedrich, ale także z bardzo dobrze zorganizowanej bazy dydaktycznej na pięciu wydziałach: teologicznym, prawnym i nauk o państwie, medycznym, filozoficznym i matematyczno-przyrodniczym, a także we wspomnianym Instytucie Fizyki Plazmy.

                             E. Puc

Scroll Up