Stypendia Premiera

175 uczniów z zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało w tym roku Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy zaświadczające o otrzymaniu stypendium uczniom z naszego regionu zostały wręczone 28 października 2015 r. podczas uroczystości w Koszalinie przez wicewojewodę Ryszarda Mićko.

Wśród wyróżnionych  znalazła  się  uczennica klasy IV Na Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu Kaja Cirzniewska.

Stypendia Premiera

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem. Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Scroll Up