Egzamin na patent żeglarza jachtowego

Po intensywnym szkoleniu w dniu 23 czerwca 2015 r. odbył się egzamin na patent żeglarza jachtowego. Szesnastu uczestnikom udało się zdać ten egzamin. Egzamin składa się z części teoretycznej obejmującej wiedzę z zakresu locji śródlądowej, meteorologii, budowy jachtów, teorii żeglowania i ratownictwa. Najlepiej część teoretyczną napisał Hubert Podbiał. Część praktyczna egzaminu składała się z prezentacji przez uczestników umiejętności prowadzenia łodzi. Do jednych z najtrudniejszych manewrów złożonych jest manewr „człowiek za burtą”. Wśród zdających najlepszą za sterem okazała się według opinii egzaminatora Wiktoria Machula.

Egzamin na patent żeglarza jachtowego

ŻEGLARZ JACHTOWY to patent żeglarski uprawniający do prowadzenia różnych jachtów żaglowych po wodach śródlądowych, oraz jachtów o długości do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. Warunkiem uzyskania patentu żeglarza jachtowego jest ukończenie 14 roku życia i zdanie egzaminu na stopień żeglarza jachtowego.

Scroll Up