Wyprawa do Portu Wojennego Kołobrzeg

Dnia 3.06.2015 r. odbyła się wycieczka klasy INa i INb do Portu Wojennego Kołobrzeg, celem zwiedzania jednostek pływających Straży Granicznej.

Uczniowie mogli się zapoznać z budową i wyposażeniem okrętów Kaper 2 i Strażnik 6.

Zobaczyli oni całe wyposażenie nawigacyjne na w/w jednostkach, sprzęt radiowy i mechaniczny oraz przybliżyli sobie tematykę ochrony granicy na morzu.

Wyprawa do Portu Wojennego Kołobrzeg

Scroll Up