Ogólnopolski Finał Konkursu LMiR „Młodzież na Morzu 2014/2015″

W dniu 21 maja 2015 r. w Szczecinie odbył się Ogólnopolski Finał Konkursu LMiR „Młodzież na Morzu 2014/2015”. Konkurs trwał od 18 grudnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., jest on  prowadzony w grupach: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Nagrody za udział  w konkursie są przyznawane w następujących kategoriach:

1. Konkurs na Najlepsze Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej (kategoria  dla Szkolnych Kół LMiR);

2. Konkurs plastyczny pod hasłem:  „Morze żywi i bogaci”;

3. Konkurs „Wiedza o morzu”;

4. Konkurs „Wiedza o Pomorzu Zachodnim”.

Ogólnopolski Finał Konkursu LMiR „Młodzież na Morzu 2014/2015"

W  kategorii „Wiedza o morzu” celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o morzu i oceanach,  ich gospodarczym wykorzystaniu, ochronie środowiska wodnego, żeglarstwie,  Marynarce Wojennej,  zasłużonych dla Polski Ludziach Morza, szkolnictwie morskim. W kategorii  „Wiedza o Pomorzu Zachodnim” młodzież zapoznaje się z wiedzą o polskich rzekach i ich walorach turystycznych. Konkurs ma także na celu kształtowanie właściwej atmosfery rywalizacji wśród uczniów i opiekunów Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej, wyrabianie pożądanych cech osobowych uczniów: współodpowiedzialności, odwagi, silnej woli, stanowczości, cierpliwości, hartu ducha, konsekwencji w realizacji postawionych przed samym sobą zadań; doskonalenie umiejętności organizatorskich i przywódczych.

W konkursie mogą wziąć udział:

1. Członkowie Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej oraz ich opiekunowie;

2. Uczniowie szkół noszących imię Marynarki Wojennej i ich opiekunowie;

3. W kategoriach dotyczących wiedzy może brać udział uczeń każdej szkoły.

Wyniki konkursów:

1. W grupie szkół ponadgimnazjalnych tytuł „ WIODĄCE WŚRÓD NAJLEPSZYCH SZKOLNYCH KÓŁ LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ W POLSCE 2015 ROKU” otrzymało Koło LMiR w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu wraz z kołem z IV Liceum Ogólnokształcące w Bielsku – Białej. W grupie szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdańsku i Szkoła Podstawowa nr 68 w Szczecinie oraz  Zespół Szkolno Przedszkolny w Jasienicach. Wśród gimnazjów najlepsze okazało się  Gimnazjum nr 1   z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu, Gimnazjum nr 1  w Jaworzu,  Zespół Szkół w Drogomyślu oraz   Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA NAJLEPSZE SZKOLNE KOŁO LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ W KRAJU W 2015 ROKU” otrzymały:  Szkoła Podstawowa w Kruszewie, VIII Liceum Ogólnokształcące w Bielsku – Białej,  Zespół Szkół Gimnazjalnych w Nieszawie, Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie. Opiekę nad tą kategorią pełniła Gabriela Antos i Marek Padjas. W tym konkursie przedstawiamy prezentację i sprawozdanie pisemne z podjętych działań i imprez związanych z edukacją morską w poprzednim roku kalendarzowym.

2. W konkursie plastyczny pod hasłem:  „Morze żywi i bogaci” G R A N D P R I X otrzymała  uczennica z IV LO w Bielsku Białej Aleksandra Hurkała jej opiekunem była Agnieszka Jędrusiak Malec. Wśród siedmiu prac nagrodzonych znalazła się nasza uczennica Wirginia Kos opiekunem była Gabriela Antos. Wyróżnień otrzymało jedenaście prac.

3. W kategorii Konkursu „Wiedzy o morzu” Dorota Hamarowska zajęła XIII miejsce, Bartosz Rzeszotarski VIII miejsce. Zespołowo zajęli V miejsce. W kategorii Konkursu „Wiedza o Pomorzu Zachodnim” Aleksandra Stępień zajęła III miejsce, Adam Sierecki zajął V miejsce. Zespołowo zajęli II miejsce. Opiekun Gabriela Antos.

Szczególne gratulacje dla uczniów. Gabriela Antos

Scroll Up