I NB na tropie historii

21 listopada 2013 r. klasa I NB wraz z panią Stanisławą Kowgan odwiedziła Muzeum Oręża Polskiego. Uczniowie mieli okazję zapoznać się wystawami „Archeologia pól bitewnych”, „Dzieje oręża polskiego” oraz z ekspozycją plenerową.

„Kto mówi o historii, jest zawsze bezpieczny.
Przeciwko niemu świadczyć nie wstaną umarli.
Jakie zapragniesz możesz przypisać im czyny,
Ich odpowiedzią zawsze będzie milczenie.
Z głębi nocy wynurza się ich pusta twarz.
Nadasz jej takie rysy jakich ci potrzeba.
Dumny z władzy nad ludźmi dawno minionymi
Zmieniaj przeszłość na własne, lepsze podobieństwo.”

I NB w Muzeum Oręża Polskiego

Scroll Up