95. rocznica zaślubin Polski z morzem

We wtorek 10 lutego 2015 r. w Pucku obchodzono 95. rocznicę zaślubin Polski z morzem. Sejm RP uczcił to wydarzenie specjalną uchwałą. ,,Dnia 10 lutego 1920 r. gen. broni Józef Haller, dowódca Frontu Pomorskiego z woli i rozkazu Józefa Piłsudskiego, ówczesnego naczelnika państwa polskiego, dokonał w Pucku symbolicznego aktu powrotu Polski nad Bałtyk poprzez wrzucenie w wody Zatoki Puckiej platynowego pierścienia przekazanego przez gdańską Polonię”, napisano w uchwale. Jak podkreślono w dokumencie, odzyskanie Wybrzeża przez Polskę dało początek społecznemu zrywowi, którego następstwem były: budowa portu morskiego w Gdyni, utworzenie administracji rybackiej oraz floty handlowej i rybackiej, a także odbudowanie szeroko rozumianej gospodarki morskiej.

95. rocznica zaślubin Polski z morzem

,,Istotną rolę w tym procesie odegrała Liga Morska i Rzeczna. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniając 95. rocznicę zaślubin Polski z morzem, składa wszystkim ludziom morza wyrazy uznania za codzienny trud włożony w budowanie pozycji Polski jako kraju położonego nad morzem”, czytamy w uchwale. Pierwsze w naszej historii obrzędy nad morzem odprawił biskup Reinbern w roku 1000 (był to swoisty sakrament chrztu). Zwyczaj rzucania wieńców do wody (odmiana symbolu koła) kultywowały dawne społeczności słowiańskie jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa. Ceremoniał ten przetrwał do współczesności. Pewnym symbolem wszystkich polskich usiłowań panowania na morzu jest scena 1526 r., kiedy to król Polski Zygmunt Stary wypływa ze świtą i wojskiem z Gdańska na pełne morze okazując w ten sposób, że prawo otwierania i zamykania żeglugi należy do ostatniej instancji, do królów Polski. Zaślubiny z morzem (w przypływie entuzjazmu społeczeństwa do posiadania własnego morza) odbywały się w okresie przedwojennym w wielu rejonach naszego kraju np.: w Warszawie – zaślubiny „Rodła” z Wisłą (Polacy z Niemiec), 24 czerwca 1920 r. nawiązano do zaślubin w Gdyni, ślubowano nawet w Zakopanem. Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej żołnierze I Armii Wojska Polskiego ślubowali morzu w Kołobrzegu – 18 marca 1945 r. Na Puckim rynku zebrali się mieszkańcy miasta, kombatanci, młodzież, samorządowcy, marynarze i żołnierze, aby uczcić rocznicę tego wydarzenia. Wśród pocztów był również sztandar kołobrzeskiego Zespołu Szkół Morskich. Z rynku uroczystości przeniosły się do fary puckiej pw. Świętych Piotra i Pawła, gdzie odbyła się msza święta pod przewodnictwem biskupa Wiesława Szlachetki. Zebrani w kościele po mszy przemaszerowali do puckiego portu, gdzie przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej wręczyli symboliczne pierścienie Hallera, a w samo południe z pokładu śmigłowca na wodach Zatoki Puckiej złożono okolicznościowy wieniec. Uroczystościom towarzyszyły okolicznościowe imprezy. W Sali obrad Ratusza Miejskiego w Pucku odbyła się zorganizowana przez Urząd Miasta Puck oraz Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy uroczysta konferencja z okazji 95 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. W Bibliotece Publicznej otwarto wystawę malarstwa Aleksandry Krauze pt. ,,Morze”. Wieczorem 9 lutego zaprezentowano inscenizację światło i dźwięk w formacie 3D poświęconą tradycjom zaślubinowym. Ceremoniał zaślubin z morzem przetrwał dziejowe wzloty i upadki i w dalszym ciągu jest znaczącym przykładem świadomości morskiej.

W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Morskich z Kołobrzegu.

 

Marek Padjas

 

Zdjęcia: Andrzej Hładki, Gabriela Antos, 24Kaszuby.pl.

Scroll Up