Wycieczka Kompanii Honorowej 06-08 maja 2024 r.

Kompania honorowa Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy jest znana nie tylko szkolnej braci , znają ją także mieszkańcy naszego miasta, biorą bowiem czynny udział   w  wielu imprezach i uroczystościach nie tylko szkolnych, ale i w naszym mieście. Bezinteresowna praca, prezentacja, zaangażowanie, umiejętności, włożony wysiłek, poświęcenie często wolnego czasu zostały docenione. W podziękowaniu za pracę na rzecz kompanii szkolnej młodzież pojechała na wycieczkę turystyczno – krajoznawczą, bardzo ciekawą trasą:  Elbąg, Malbork, Pelplin, Żydowo. Starosta kołobrzeskiego p. Tomasz Tamborski udzielił częściowego finansowego wsparcia i tak 6. maja o godz. 6:00 rano wyruszyliśmy na trzydniową wycieczkę. Zwiedzając piękne, interesujące miejsca, był też czas na integrację. Wycieczkę, jej trasę przygotowali panowie: pan Andrzej Hładki, odpowiedzialny za kompanię pan Radosław Froncala. Do grupy jako opiekun dołączyła Barbara Piątek.

Scroll Up