„Każdy Inny – Wszyscy Równi”

Nasza szkoła przystąpiła do II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „Każdy Inny – Wszyscy Równi”.

Celami projektu są:

  • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Realizacja zadań projektowych skierowana do całej społeczności szkolnej zaplanowana jest w terminie od września 2023 do maja 2024.

Zapraszamy do aktywnego udziału!

Scroll Up