Podsumowanie całorocznych działań prowadzonych w ramach Ogólnopolskiego Projektu Społeczno-Edukacyjnego Każdy Inny Wszyscy Równi

Ufamy że prowadzone działania rozwinęły świadomość całej społeczności szkolnej w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych a także uwrażliwiły uczniów na możliwości i potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Wszystkim zaangażowanym w Projekt serdecznie dziękujemy.

Scroll Up