Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej „W służbie prawu”, „W Służbie Ojczyźnie”

W dniu 22.05.2023 r. uczniowie klasy: 4 La uczestniczyli w zajęciach na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Koszalinie. Funkcjonariusze dzieląc się swoimi doświadczeniami przedstawili młodzieży jak w praktyce wygląda codzienna praca funkcjonariusza Służby Więziennej. Młodzież miała możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną, podziałem kompetencji i zadań Służby Więziennej oraz szerokim wachlarzem oddziaływań penitencjarnych.

Ponadto zajęcia łączyły edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych poprzez szkolenie strzeleckie w sferze proobronnej pod czujnym okiem doświadczonych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zajęcia odbyły się w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej „W służbie prawu” oraz „W Służbie Ojczyźnie”

Wyjazd połączony był z wykładem na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

Scroll Up