Spektakl profilaktyczny pt. „Na sygnale” w wykonaniu Teatru „Kurtyna”

Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą

Novalis

W dniu 02.03.2023 r. uczniowie klas pierwszych oraz drugich, łącznie 7 zespołów klasowych Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu obejrzało spektakl profilaktyczny pt. „Na sygnale” w wykonaniu Teatru „Kurtyna”.

„Na sygnale” – to spektakl adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego celem było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne, alkohol, dopalacze, jak również , ukazanie tragicznych konsekwencji złych i nieodpowiedzialnych wyborów. Spektakl to lekcja asertywności, wzmacniania wagi osobistego wyboru pozytywnych postaw i zachowań.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za zaangażowanie i wsparcie w realizacji powyższego działania.

Scroll Up