NIE DAJ SIĘ KUPIĆ, NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ

W dniu 16 stycznia 20223 r. 76 uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu uczestniczyło w dwugodzinnym warsztacie edukacyjnym „NIE DAJ SIĘ KUPIĆ, NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ” zorganizowanym przez Powiatową Komendę Policji w Kołobrzegu.
Prelegentami spotkania byli członkowie Fundacji Czas Wolności.
NIE DAJ SIĘ KUPIĆ, NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ to ogólnopolski projekt realizowany przez Fundację. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Podczas spotkania uświadamiano:
✔czym jest zjawisko handlu ludźmi w Polsce i na świecie,
✔jak prawidłowo reagować w sytuacji zagrożenia,
✔jak skutecznie chronić się przed tym przerażającym przestępstwem.
Działania te były okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą.
W trakcie spotkania z młodzieżą przedstawiono główne zagadnienia związane z handlem ludźmi, metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska oraz sposoby niwelowania i unikania zagrożeń. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie i jak szukać potrzebnej pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa.
Przypomniano, że na zetknięcie się z grupami przestępczymi trudniącymi się handlem ludźmi narażone są szczególnie osoby planujące wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, ale również młodzi ludzie wyjeżdżający na wakacyjny wypoczynek.
Podczas spotkania poruszono również tematykę cyberprzestępczości oraz o przemocy rówieśniczej.

Scroll Up