Każdy Inny Wszyscy Równi

W związku z realizacją zadania w ramach Ogólnopolskiego projektu Edukacyjno-Społecznego Każdy Inny Wszyscy Równi, uczniowie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu 12 grudnia  wzięli udział w zajęciach  integracyjnych uczniów klas starszych z młodszymi. 
Podczas warsztatów uczniowie projektowali świąteczne świece, wszyscy z zaangażowaniem przystąpili do działania, efekty piękne a praca nad nimi sprawiła wiele radości, zarówno tym młodszym jak i starszym.


 Działanie realizowane przy współpracy p. A. Zielińskiej-Bednarczyk wychowawcy klasy  SP5 oraz  pedagoga specjalnego  p. M. Jackowskiej.
Celem projektu jest :
• uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Scroll Up