Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny „Każdy Inny – Wszyscy Równi”

Z przyjemnością informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „Każdy Inny – Wszyscy Równi”.
Projekt ma na celu:

  • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwijanie empatii;
  • kształtowanie tolerancji;
  • likwidowanie barier i uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami;
  • przygotowanie do współuczestnictwa z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja działań projektowych zaplanowana jest w terminie wrzesień 2022 – maj 2023

O realizacji zadań z będziemy informować na bieżąco.

Koordynator projektu:
Monika Jackowska

Scroll Up