Pan Piotr Sobiczewski powołany na stanowisko kierownika warsztatów szkolnych

       Z pierwszym dniem lutego 2021 roku na stanowisko kierownika warsztatów szkolnych  został powołany Pan mgr inż. Piotr Sobiczewski. By sięgnąć do początków przyjaźni Pana Kierownika z naszą szkołą trzeba cofnąć się o ćwierćwiecze. Wówczas został  uczniem klasy pierwszej na kierunku technik mechanik okrętowy. Po zdaniu egzaminu maturalnego rozpoczął studia w szczecińskiej Akademii Morskiej, a po jej ukończeniu podjął pracę zawodową we flocie handlowej uzyskują dyplom II oficera mechanika w dziale zarządzania.

       Pracę w naszej szkole rozpoczął  w roku 2013, sprawując także obowiązki sekretarza ośrodka szkolenia morskiego, którym w świetle regulacji prawnych jesteśmy.

        Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego uzyskał, po pozytywnym złożeniu egzaminu, w sierpniu 2019 roku. Posiada wyróżniającą ocenę pracy.

       Pan mgr inż. Piotr Sobiczewski jest współautorem obowiązującego programu nauczania dla mechaników okrętowych w czteroletnim i pięcioletnim technikum.

       Panu Piotrowi Sobiczewskiemu życzymy sukcesów na nowym stanowisku pracy. Zważywszy na kwalifikacje, kompetencje, a także, co nie jest bez znaczenia, wielką wewnętrzną siłę i niezmienną pogodę ducha wierzymy, że pisany jest Panu sukces. Cierpliwości i wiarę w prawdę słów Patientia colligit rosas. Radości i sukcesów w pracy pedagogicznej.

Scroll Up