Lekcje z ZUS

W ostatnim tygodniu maja na lekcjach podstaw przedsiębiorczości odbyły się zajęcia przeprowadzone przez pracowników ZUS. W spotkaniach udział wzięli uczniowie wszystkich klas pierwszych naszej szkoły.
Tematyka zajęć to „System emerytalny w Polsce”. Zagadnienie to wydawać się może dość odległe młodemu człowiekowi, jednak uczniowie wiedzą już, że o swojej emeryturze należy zacząć myśleć w chwili wejścia na rynek pracy. Panie dokładnie przedstawiły obecny sposób funkcjonowania systemu emerytalnego, możliwość korzystania z platformy internetowej w ZUS, inne rodzaje ubezpieczeń społecznych, jak np.: rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne.
Za aktywność i prawidłowe odpowiedzi uczestnicy spotkania nagradzani byli magnesikami, które pod koniec lekcji zamienione zostały na upominki.
Uczniowie skorzystali z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości. Mamy nadzieję na dalszą współpracę oraz kontynuację ciekawych spotkań.

Scroll Up