IX Powiatowy Amatorski Turniej Bilardowy Szkół Ponadpodstawowych i Podstawowych

Dnia  l6 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu na terenie internatu odbył się IX Powiatowy Amatorski Turniej Bilardowy Szkół Ponadpodstawowych  i Podstawowych Miasta Kołobrzeg. W odpowiedzi na wysłane wcześniej zaproszenia wraz z regulaminem i kartami zgłoszeń do udziału w turnieju zgłosiło się 10 zawodników z pięciu szkół średnich powiatu kołobrzeskiego oraz 5 zawodników reprezentujących szkoły podstawowe miasta Kołobrzeg.

Turniej rozpoczął się o godz. 9.00. uroczystym powitaniem uczestników przez Pana dyrektora Lecha Pieczyńskiego oraz krótkim przypomnieniem najważniejszych zasad gry. Następnie przystąpiono do losowania gdyż turniej odbywał się systemem pucharowym, finały zaś systemem „każdy z każdym”. Po ustaleniu kolejności gier rozpoczęto rywalizację. Rozgrywki odbywały się jednocześnie na dwóch stołach pod okiem wychowawców internatu Waldemara Skawińskiego i Michała Szmyta w roli sędziów. Dla zawodników oczekujących na swoją kolej przygotowano skromny słodki poczęstunek i napoje, a na świetlicy stół do tenisa stołowego, piłkarzyki. W wyniku rozgrywek zwycięzcą turnieju w kategorii szkół ponadpodstawowych został Krzysztof Obuchowski z Zespołu Szkół Morskich, na drugim miejscu Maciej Usnarski z Zespołu Szkół nr2 , na trzecim Adrian Rogowski z Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie . W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Igor Fiedosewicz, drugie Fares Maszerowski, trzecie Kamil Wilk wszyscy trzej ze Szkoły Podstawowej nr 7. Za pierwsze trzy miejsca uczestnicy otrzymali puchary, kije bilardowe, nagrody, słodycze oraz dyplomy, za kolejne miejsca zawodnicy  otrzymali słodki upominek i pamiątkowy dyplom.  Turniej zakończył się około godz. 13..00 wręczeniem pucharów nagród i dyplomów. Turniej sfinansowany był z dotacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych.

Michał Szmyt

Scroll Up