Najlepsi uczniowie wyróżnieni przez Starostę Kołobrzeskiego

10 września 2018 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu odbyła się uroczystość wręczenia nagród i stypendiów Starosty Kołobrzeskiego najlepszym uczniom w roku szkolnym 2017/2018. Spotkanie poprowadziła naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury pani Anna Mazurek, nagrody wręczali Starosta Kołobrzeski pan Tomasz Tamborski oraz Wicestarosta pani Helena Rudzis-Gruchała. Czworo uczniów naszej szkoły zostało wyróżnionych nagrodami:
Aleksandra Rabczewska z klasy 4 N za średnią ocen 5,47,
Emilia Tokarska z kl. 4 N za średnią ocen 5,5,
Patrycja Zaklika z kl. 2 Na za średnią ocen 5,4
Dominik Anklewicz z klasy 3 N za średnią ocen 5,41.

Wyróżnionym uczniom towarzyszyli dumni rodzice, wychowawcy oraz wicedyrektor Zespołu Szkół Morskich pani Jolanta Żbikowska. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy sukcesów.

Scroll Up