Prelekcja dotycząca szkodliwości substancji psychoaktywnych – dopalaczy

W dniach 12-13.06.2018r. uczniowie klas I-III Zespołu Szkół Morskich wzięli udział w prelekcji na temat szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych, przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Uczniowie dowiedzieli się, jakie są niebezpieczeństwa wynikające z zażywania dopalaczy i środków psychoaktywnych,   zostali zapoznani z konsekwencjami dla zdrowia fizycznego  i psychicznego człowieka, do których może doprowadzić zażywanie dopalaczy. Funkcjonariusze przestrzegali uczniów przed spożywaniem bądź próbowaniem  substancji nieznanego pochodzenia.

Scroll Up