“Archipelag Skarbów” w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

W dniach 18-19.04.2018 roku 110 uczniów klas I Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu uczestniczyło w warsztatach realizujących program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, ukierunkowany na ograniczenie zachowań ryzykownych takich jak: używanie alkoholu, narkotyków, wczesne kontakty seksualne, przemoc rówieśnicza. Działanie finansowane z Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Kołobrzeg na rok 2018.

Spotkanie odbyło się pod okiem doświadczonych trenerów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, którzy pozytywnie motywowali młodzież do stawiania sobie pytań natury egzystencjalnej oraz poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań w obliczu różnych zagrożeń. Rozwijali w uczniach samoświadomość, wrażliwość, skłaniali do refleksji, licznych interakcji, dzięki czemu uczniowie mieli możliwość wzmacniania relacji rówieśniczych, rozwijania umiejętności takich jak empatia czy asertywność. Uczniowie finalnie mieli możliwość zweryfikowania własnych poglądów w kontekście miłości, szczęścia, seksualności.

W atmosferze wzajemnego szacunku, stworzonej przestrzeni do wyrażania własnych opinii, znalazły się pokłady twórczości, które uczniowie zaprezentowali podczas drugiego dnia warsztatów w „Festiwalu Twórczości”.

Oto niektóre z nich:

 

A tak uczniowie ocenili zajęcia:

Warsztaty były bardzo mądre a nasze pytania nie stanowiły żadnego problemu. Prowadzący odpowiadali na nie, starając się by nie zranić naszych uczuć. Starali się pokazać nam jak radzić sobie z agresją, przeciwstawić się nałogom. Cieszę się, że takie zajęcia się odbyły i mam nadzieję, że nie ostatni raz.

Uważam, że zajęcia były bardzo przydatne, ponieważ są o sprawach codziennych, wszystko zostało przekazane w bardzo dobry sposób (zabawą) oraz zostaje w pamięci. Zajęcia z „Archipelagiem Skarbów” śmiało polecam. W warsztatach mięliśmy możliwość czynnego udziału.

Archipelag Skarbów bardzo mi się podobał, ponieważ dowiedziałem się ciekawych rzeczy o sobie oraz innych ludziach. Poza tym wiem, czego mam unikać, aby ułożyć sobie szczęśliwe życie.

Bardzo się podobało, uważam, że tego typu zajęcia są przydatne. Pomagają rozwiązywać problemy, dają dużo do myślenia. Bierzemy czynny udział w zajęciach, które w praktyczny sposób ukazują rozwiązanie danego problemu.

 

W ramach programu dnia 19.04.2018r. odbyło się również spotkanie dla Nauczycieli. Miało ono na celu pomóc uczestnikom wykorzystać pozytywne poruszenie młodzieży wywołane przez „Archipelag Skarbów” w dalszej pracy wychowawczej.

Spotkanie dla Rodziców odbędzie się dnia 24.05.2018r. o godzinie 16.00 w sali 101.

Serdecznie zapraszamy

Mamy nadzieję, że to cenne doświadczenie zaowocuje dobrą współpracą w walce o lepszą przyszłość naszej wspaniałej młodzieży.

Scroll Up