Wspomnienie

zaloba.gif 

I cóż ma człowiek z trudu swego?
I z prac tych, które wszczął pod słońcem?
Czas jego pędzi szybkim gońcem;
Znikł — a nie widział nic trwałego!
Włodzimierz Zagórski

 

Wspomnienie

Spoglądając  na  słowa jednej ze strof wiersza Włodzimierza Zagórskiego bardziej, niż zwykle, uświadamiamy sobie  potok życia. Narodziny, dzieciństwo, młodość, dorosłość i wiek sędziwy. Śmierć. Utkany  z nocy i dni ludzki żywot,  o którym pisze Hezjod. U  kresu życia wypowiadane przez nas żywych słowo  żegnaj.

1 marca 2018 roku odszedł św. p. Kazimierz Świdnicki, który wiele lat swojego zawodowego życia związał z naszą szkołą.

Urodził się 6 grudnia 1940 roku w Felicentalu na ziemi stryjskiej w województwie stanisławowskim. Rodzice byli nauczycielami. Powojenne losy rzucają Rodzinę Państwa Świdnickich do Dygowa, gdzie Rodzice św. p. Kazimierza Świdnickiego organizują polską szkołę. Kilka lat później przenoszą się do Karlina, gdzie św. p. Kazimierz Świdnicki kontynuuje naukę, a później w tamtejszym Państwowym Ośrodku Maszynowym podejmuje pierwszą pracę. Odziedziczone po Rodzicach zamiłowanie do zawodu nauczycielskiego sprawia, że św. p. Kazimierz Świdnicki zostaje przyjęty w poczet studentów historii słynnego z wysokiego poziomu kształcenia kołobrzeskiego Studium Nauczycielskiego. Pracuje wówczas w kołobrzeskiej Komendzie Hufca, a po ukończeniu Studium Nauczycielskiego przez cztery lata jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 4. Na kolejne trzy lata związuje się zawodowo ze Szkołą Ćwiczeń. (późniejszą Szkoła Podstawowa nr 3) przy Studium Nauczycielskim kontynuując naukę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Słupsku i Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1969 – 1978 jest nauczycielem historii ówczesnego Liceum Medycznego i Pielęgniarstwa.
1 sierpnia 1978 roku powraca do Szkoły Podstawowej nr 3 już jako jej dyrektor.

1 września 1980 roku zostaje dyrektorem szkoły noszącej wówczas nazwę Zespół Szkół Rybołówstwa Morskiego. Kieruje naszą szkołą przez dwadzieścia dwa lata. 31 sierpnia 2002 roku przechodzi na emeryturę, jednak ze szkołą jeszcze się nie żegna. Przez kolejny rok uczy w niepełnym wymiarze wspomagając wieloletnim doświadczeniem pracę w kształtowaniu umysłów i serc kolejnych pokoleń.

Za swoją pracę pedagogiczną św. p. Kazimierz Świdnicki był wielokrotnie wyróżniany. Jest laureatem nagród kuratora oświaty, ministra żeglugi. Uhonorowany Krzyżem Zasługi.        

Sprawując urząd dyrektora kierował się pragmatyzmem. Uczciwy i skromny. Zawsze dbał o dobre imię szkoły. Nigdy nie brakowało mu tak potrzebnego w zarządzaniu dużym zespołem ludzkim racjonalizmu.  Rzecznik współpracy z akademiami morskimi i Radą Rodziców, armatorami. Niezwykłą wagę przywiązywał do profesjonalnego kształcenia kadr morskich.

5 marca 2018 roku na karlińskim cmentarzu odprowadziliśmy św. p. Kazimierza Świdnickiego w ostatnią drogę.

Sit Tibi terra levis. Requiescat in pace.

Absolwenci, Koleżanki i Koledzy z Zespołu Szkół Morskich
im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Scroll Up