Konkurs „Rejs Niepodległości”

Łukasz Kujawa został Laureatem Konkursu „Rejs Niepodległości”, którego organizatorem było Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Celem konkursu była promocja wiedzy o morzu oraz historii działań niepodległościowych Narodu Polskiego.

Konkurs składał się z dwóch etapów:

  • Etap I przesłanie zdjęcia albo filmu,
  • Etap II Test Wiedzy.

Etap I konkursu polegał na przesłaniu zdjęcia albo krótkiego filmu (max. 2 minuty),
w którym uczestnik zaprezentował siebie w roli „Młodego Ambasadora”, który poprzez ukazanie walorów i piękna swojej „Małej Ojczyzny” będzie promował Polskę za granicą.

Etap II konkursu stanowił Test Wiedzy, który odbył się w Warszawie w dniu 20 stycznia 2018 r.

Nagrodą w konkursie jest udział w jednym z etapów rejsu żaglowca „Dar Młodzieży” dookoła świata oraz możliwość udziału w 34. Światowych Dniach Młodzieży
w Panamie w dniach 22−27 stycznia 2019 r.

Gratulujemy Łukaszowi wygrania udziału w rejsie „Darem Młodzieży!

Scroll Up