Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Morskich W Kołobrzegu

1 września 2022 r. (czwartek)Rozpoczęcie roku szkolnego.
Godzina 12.00.
13 września 2022 r. (wtorek)Posiedzenie Rady Pedagogicznej
30 września (piątek),
godzina 11.00.
Przysięga klas pierwszych
14 października 2022 r. (piątek)Święto Edukacji Narodowej
31 października 2022 r. (poniedziałek)Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 listopada 2022 r. (wtorek)Wszystkich Świętych
10 listopada 2022 r. (czwartek)Termin powiadomienia uczniów klas programowo najstarszych o zagrożeniu oceną niedostateczną
11 listopada 2022 r. (piątek)Święto Niepodległości
8 grudnia 2022 r. (czwartek)Termin powiadomienia uczniów klas I-III i IV po szkole podstawowej o zagrożeniu oceną niedostateczną
8 grudnia 2022 r. (czwartek)Spotkanie z Rodzicami
9 grudnia 2022 r.(piątek)Termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach IV po gimnazjum
12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) II semestr dla klas IV po gimnazjum
12 grudnia 2022 r. (poniedziałek)Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas IV Nb, , IV Lb, IVMb.
23 grudnia (piątek) – 30 grudnia (piątek) 2022 r.Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2023 r. (niedziela)NOWY ROK
2 stycznia 2023 r.Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
5 stycznia 2023 r. (czwartek)Termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I-III i IV po szkole podstawowej
6 stycznia 2023 r. (piątek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
9 stycznia 2023 r. (poniedziałek)II semestr dla klas I-III i IV po szkole podstawowej
9 stycznia 2023 r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas I-III i IV po SP
12 stycznia 2023r. (czwartek)Spotkanie z Rodzicami
13 luty-26 luty 2023 r. Ferie zimowe
23 marca 2023 r. (czwartek)Termin powiadomienia uczniów klas programowo najstarszych o zagrożeniu oceną niedostateczną
23 marca (czwartek) 2023 r.Spotkanie z Rodzicami
06 (czwartek) -11 (wtorek) kwietnia 2023 r.Wiosenna przerwa świąteczna
12-14 kwietnia 2023 r. (środa-piątek)Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
25 kwietnia 2023 r. (wtorek)Termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych
26 kwietnia 2023 r. (środa)Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas: IVNb, IVLb, IV Mb.
28 kwietnia 2023 r. (piątek)Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
1 maja 2023 r. (poniedziałek)Święto Pracy
2maja 2023 r. (wtorek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 maja 2023 r. (środa)Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski
4 maja 2023 r.(czwartek)Matura pisemna z języka polskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
5 maja 2023 r. (piątek)Matura pisemna z matematyki.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
8 maja 2023 r. (poniedziałek)Matura pisemna z języka angielskiego.
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
18 maja 2023 r. (czwartek) Termin powiadomienia uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną
18 maja 2023 r.(czwartek)Spotkanie z Rodzicami
08 czerwca 2023 r.(czwartek)Boże Ciało
09 czerwca 2023 r.(piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16 czerwca 2023 r. (piątek)Termin wystawiania ocen
20 czerwca 2023 r. (wtorek)Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
21 czerwca2023 r. (środa)Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2022/2023
23 czerwca 2023 r. (piątek)Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
24czerwca - 31 sierpnia 2023 r.WAKACJE!

Scroll Up