Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r.
(wtorek)
Rozpoczęcie roku szkolnego
Godzina 8.00 wg harmonogramu
22 września 2020 r.
(wtorek)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej
14 października 2020 r.
(środa)
Święto Edukacji Narodowej
1 listopada 2020 r.
(niedziela)
Wszystkich Świętych
11 listopada 2020 r.
(środa)
Święto Niepodległości
12 listopada 2020 r.
(czwartek)
Termin powiadomienia uczniów klas programowo najstarszych o zagrożeniu oceną niedostateczną
11 listopada 2020 r.
(środa)
Święto Niepodległości
10 grudnia 2020 r.
(czwartek)
Termin powiadomienia uczniów klas I-III o zagrożeniu oceną niedostateczną
11 grudnia 2020 r.
(piątek)
Termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach IV
14 grudnia 2020 r.
(poniedziałek)
II semestr dla klas IV
14 grudnia 2020 r.
(poniedziałek)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas IV Na, IV Nb , IV L, IVM.
23 grudnia (środa) 2020 r. –
1 stycznia (piątek) 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
6 stycznia 2021 r.
(środa )
Trzech Króli
8 stycznia 2021 r.
(piątek)
Termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I-III
11 stycznia 2021 r.
(poniedziałek)
II semestr dla klas I-III
11 stycznia 2021 r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas I-III
18-31 stycznia 2021 r. Ferie zimowe
25 marca 2021 r.
(czwartek)
Termin powiadomienia uczniów klas programowo najstarszych o zagrożeniu oceną niedostateczną
1 (czwartek) -
6 (wtorek) kwietnia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
23 kwietnia 2021 r.
(piątek)
Termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych
28 kwietnia 2021 r.
(środa)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja klas: IVNa, IV Nb, IVL, IV M
30 kwietnia 2021 r.
(piątek)
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
1 maja 2021 r.
(sobota)
Święto Pracy
3 maja 2021 r.
(poniedziałek)
Święto Konstytucji 3 Maja
20 maja 2021 r.
(czwartek)
Termin powiadomienia uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną
3 czerwca 2021 r.
(czwartek)
Boże Ciało
18 czerwca 2021 r.
(piątek)
Termin wystawiania ocen
22 czerwca 2021 r.
(wtorek)
Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
23 czerwca2021 r.
(środa)
Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2020/2021
25 czerwca 2021 r.
(piątek)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.WAKACJE !

Scroll Up