Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.        4 września 2017 r. (poniedziałek)Rozpoczęcie roku szkolnego, godzina 10.00
2.        12 września 2017 r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej
3.        6 października 2017r. (piątek)Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Spotkanie z Rodzicami Uczniów klas pierwszych
4.        14 października 2017r. (sobota)Święto Edukacji Narodowej
5.        1 listopada 2017r. (środa)Wszystkich Świętych
6.        2-3 listopada 2017r.
(czwartek-piątek)
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
7.        9 listopada 2017 r. (czwartek)Termin powiadomienia uczniów klas programowo najstarszych o zagrożeniu oceną niedostateczną
8.        9 listopada 2017 r. (czwartek)Spotkanie z Rodzicami
9.        11 listopada 2017r. (sobota)Święto Niepodległości
10.    8 grudnia 2017 r. (piątek)Termin powiadomienia uczniów klas I-III o zagrożeniu oceną niedostateczną
11.    14 grudnia 2017r. (czwartek)Termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach IV
12.    14 grudnia 2017 r. (czwartek)Spotkanie z Rodzicami
13.    18 grudnia 2017r. (poniedziałek) II semestr dla klas IV
14.    18 grudnia 2017 r. (poniedziałek)Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas IVNa, IV N b , IV L, IVMa, IVMb, IV Epit,
15.    22 grudnia 2017r. (piątek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16.    23 grudnia (sobota) 2017r.
– 1 stycznia (poniedziałek) 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna
17.    2 stycznia 2018r.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
18.    6 stycznia 2018 r. (sobota ) Trzech Króli
19.    5 stycznia 2018r.Termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I-III
20.    8 stycznia 2018r.II semestr dla klas I-III
21.    8 stycznia 2018r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas I-III
22.    10 stycznia 2018r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolnego 2017/2018
23.    11 stycznia 2018r. (czwartek)Spotkanie z Rodzicami
24.    15 -28 stycznia 2018r. Ferie zimowe
25.    23 marca 2018 r. ( piątek)Termin powiadomienia uczniów klas programowo najstarszych o zagrożeniu oceną niedostateczną
26.    29 marca-3 kwietnia
(od czwartku do wtorku) 2018 r .
Wiosenna przerwa świąteczna
27.    5 kwietnia (czwartek)2018r.Spotkanie z Rodzicami
28.    20 kwietnia 2018r. (piątek)Termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych
29.    25 kwietnia 2018r. (środa)Posiedzenie Rady Pedagogicznej-klasyfikacja klas :IV Na, IV N b , IV L, IV Ma, IV Mb.
30.    27 kwietnia 2018r. (piątek), godz.12.00Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
31.    30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
32.    1 maja 2018r.(wtorek)Święto Pracy
33.    2 maja2018r. (środa)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
34.    3 maja 2018r.(czwartek)Święto Konstytucji 3 Maja
35.    4 maja 2018r.(piątek)Matura pisemna z języka polskiego Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
36.    7 maja 2018r . (poniedziałek)Matura pisemna z matematyki. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
37.    8 maja 2018 r. (wtorek)Matura pisemna z języka angielskiego. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
38.    18 maja 2018 r. (piątek)Termin powiadomienia uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną
39.    24 maja 2018r.(czwartek)Spotkanie z Rodzicami
40.    31 maja 2018r. (czwartek )Boże Ciało
41.    1 czerwca 2018 r. ( piątek )Dzień wolny od zajęć dydaktyczno– wychowawczych
42.    15 czerwca 2018 r.Termin wystawiania ocen końcoworocznych
43.    19 czerwca 2018 r. (wtorek)Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
44.    21 czerwca 2018r. (czwartek)Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2017/2018
45.    22 czerwca 2018 r. (piątek), godz.08.00Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
46.    25 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.WAKACJE !

Kalendarz w formacie iCal (między innymi dla urządzeń mobilnych).

Scroll Up