Harmonogram egzaminu maturalnego – 2019

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Czas trwania egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej (dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2019 r. obowiązującej wszystkich absolwentów liceów z lat 2005–2014 oraz absolwentów techników z lat 2006–2015.)

 

Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu zapisane zostały w formacie *.pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików *.pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe dostępny pod linkiem.

Scroll Up