Nowi sternicy w klubie ,,Boreasz”

W poniedziałek, 17 listopada 2014 r., w kołobrzeskiej marinie, odbył się egzamin na patent sternika motorowodnego. Zakończenie pracowitego sezonu żeglarskiego długotrwałe szkolenie teoretyczne i praktyczne, nauka manewrowania przyniosły efekty. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. W szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy uczestniczyli również ratownicy Mieszko Słowiński i Mateusz Popek. Rozporządzenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r.w sprawie uprawiania turystyki wodnej wprowadziło nowe zasady organizacji egzaminów. Najpierw  trzeba było odpowiedzieć na 75 pytań z nawigacji, locji, przepisów żeglugowych, meteorologii, budowy jachtów, ratownictwa morskiego i medycznego.  Druga część to sprawdzenie umiejętności obsługi łodzi motorowej oraz kierowania załogą. Manewr zacumowania, odkotwiczenia, stawania na boji, a przede wszystkim ,,człowieka za burtą” to tylko niektóre podlegające ocenie. Dodatkowo trzeba było wykazać się umiejętnością wydawania komend i wiązania węzłów.  Do egzaminu zakwalifikowało się 19 kandydatów: 4 dziewczyny i 15 chłopców.  Wszyscy zakończyli go z wynikiem pozytywnym. Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych bez żadnych ograniczeń. Po wodach morskich nowi sternicy będą mogli pływać w porze dziennej na jednostkach do 12 metrów długości i 2 mil morskich od brzegu. W przyszłym sezonie żeglarskim nowi sternicy obejmą komendę na łodziach uczestnicząc w zajeciach wychowania morskiego. Serdecznie gratulujemy.

Marek Padjas

Zdjęcia JKM Boreasz

Scroll Up